Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja Radnego Pana Leszka Woźnicy

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Krzysztof Kalinowski, Wójt Gminy Debe Wielkie
data wpływu: 2019-12-19, data przekazania: 2019-12-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Woźnica radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Krzysztof Kalinowski, Wójt Gminy Dębe Wielkie

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-12-30